www.ndwl.net > 俯字的形近字组词

俯字的形近字组词

俯的形近字有:府、跗、附、驸、符 俯的形近字组词: 1、府 fǔ:官府、府第、学府、城府、幕府、政府、冥府、乐府、府上、秘府、潭府、府城 2、跗 fū:跗骨、跗鄂、俞跗、石跗、岐跗、跗萼、朱跗、跣跗、鼓跗、足跗、骈跗、踁跗 3、附fù:附和、...

“俯”的同音字是府。形近字是附。 一、府 拼 音 fǔ 释义: 1.储藏文书或财物的地方:~库。天~。 2.旧时封建贵族和官僚的主宅,泛指一般人的住宅:~郏~第。王~。~上。 3.中国唐代至清代的行政区域名,等级在县和省之间:开封~。~尹。~治...

铤组词:鹿铤 铤钥 铤金 铤险 银铤 挺组词:挺拔 笔挺 挺括 挺尸 挺身 一、铤 1、释义 读音一[ tǐng ]快走的样子:兽铤亡群(亡群:失群)。 读音二[ dìng ]古指铜铁矿石。 2、汉字字源(如图) 二、挺 1、释义 ①硬而直。 ②伸直或凸出(身体或身...

“覆”(fù)的形近字组词: 履(lǚ)——履行。足履。木履。芒履。

“幢”字形近字组词: 憧(chōng)——憧憬。憧憧。憧扰。 艟(chōng)——艨艟。艟舻。 朣(tóng)——朣胧。朣驝(chuáng tuó) 踵(zhǒng)——举踵。踵见。踵谢。 瞳(tóng)——瞳孔。瞳仁。瞳神。 撞(zhuàng)——撞击。碰撞。冲撞。 懂(dǒng)——懂事...

释的形近字有:择[zé][zhái],译[yì],泽[zé],驿[yì] 释的形近字组词如下: 择 [zé] 挑拣,挑选:择龋择优。抉择。择善而从。饥不择食。 择 [zhái] 择不开(分解不开;摆脱不开)。择菜。择食。 译 [yì] 把一种语言文字依照原义改变成另一种语...

捞(捞鱼)--涝(洪涝)饵(鱼饵)--取(取得)--职(职业)溅(飞溅)--浅(深浅)--贱(贵贱) 沟(鱼沟)--钧(千钧一发)--钓(钓鱼)--沟(沟通) 翼(小心翼翼)--冀(希冀)--骥(老骥伏枥) 纵(放纵)--从(从前)--丛(丛林) 啪(啪嗒)--拍(球拍)鳃(鱼鳃)--腮(腮边) 皎(皎...

沥字的形近字有:呖、励、枥、 扐、疠等。 组词如下: 1、嘹呖[ liáo lì ] 释义:形容声音响亮凄清。 明 徐弘祖 《徐霞客游记·游天台山日记》:“寺前后多古杉,悉三人围,鹤巢於上,传声嘹呖,亦山中一清响也。” 2、励志[ lì zhì ] 释义:奋志,...

副的形近字:福、辐、蝠、逼、幅等。 组词如下: 1、幸福[ xìng fú ] 解释:使人心情舒畅的境遇和生活。 陶曾佑 《论文学之势力及其关系》:“用之於善,则足以正俗扶风,造於百年之幸福,而涵养性质,培植人格,增益智识,孕育舆论,尤其小焉者...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ndwl.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ndwl.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com