www.ndwl.net > 关于东字的词语

关于东字的词语

关于东字的词语 : 东风、 东胡、 东边、 店东、 东家、 东汉、 关东、 东道、 东宫、 东西、 华东、 江东、 东经、 房东、 宾东、 东郭、 东门、 东床、 近东、 东晋、 东盟、 东波、 东兵、 东闾、 东楹、 东国、 东瑟、 东向、 东墅、 东曦、...

带东字的四字词语大全 : 东山再起、 东张西望、 东拉西扯、 声东击西、 旭日东升、 东施效颦、 福如东海、 东窗事发、 山东快书、 东倒西歪、 江东父老、 广东音乐、 东…西…、 东拼西凑、 东西南北、 说东道西、 付之东流、 山东梆子、 东床择...

“东”字能组成词语有,东西,东洋,辽东,东晋,东周,东汉等。 词语解释及造句如下: 1、东西 造句:市上大批新的定做的皮衣中有许多是华而不实的,但也有一些实用的东西。 解释:2<轻>(1)泛指各种具体的或抽象的事物:他买~去了|雾很大...

“东”字的词语有:亚东 小东 西东 贤东 粤东 远东 办东 船东 东主 东阁 东服 东风 东髽 东宫 东皋 东府 东父 大东 东房 东非 东冈 东迁 东顾 东蘠 东首 东羌 待东 东使 东枢 东上 东朔 东关 东荣 东武 东墙 东丘 东土 东师 东归 东吴 东郭 东司 ...

1.“东”风夜放花千树,更吹落,星如雨.《青玉案 元夕》辛弃疾 2.“东”边日出西边雨,道是无晴却有晴.《竹枝词 》 刘禹锡 3.采菊“东”篱下,悠然见南山. 《饮酒》 陶渊明 4. 大江东去,浪淘尽,千古风流人物.《念奴娇·赤壁怀古》 苏轼 5.渭北春天树,江“东”...

东道主 东家东郭先生东窗事发、东山再起东边日出西边雨东方不亮西方亮东西 东方 东北 东周 东汉 东晋 东魏东京 东宁 东明 东台 东乡广东 山东 辽东 胶东 江东 东三省 巴东东亚 东南亚 东北亚 东非 东欧 中东 远东 东半球东海 东江 东湖 东山 东...

东张西望、 东走西顾、 东跑西颠、 东奔西走、 东奔西窜、 东倒西歪、 东征西讨、 东拼西凑、 东奔西跑、 东拉西扯、 东躲西藏、 东兔西乌、 东奔西逃、 东劳西燕、 东逃西窜、 东游西逛、 东碰西撞、 东寻西觅、 东邻西舍、 东来西去、 东游西...

东南之美(dōng nán zhī měi) 谓东南人物中之佼佼者。 东壁余光(dōng bì yú guāng) 东邻墙壁上透过来的光。表示对他人有好处而对自己并无损害的照顾或好处。 东床择对(dōng chuáng zé duì) 谓择婿。成语出处:明·吴承恩《寿胡母牛老夫人秩...

: 带东字的四字词语大全 : 东山再起、 东张西望、 东拉西扯、 声东击西、 旭日东升、 东施效颦、 福如东海、 东窗事发

东张西望、 东走西顾、 东跑西颠、 东奔西走、 东奔西窜、 东倒西歪、 东征西讨、 东拼西凑、 东奔西跑、 东拉西扯、

网站地图

All rights reserved Powered by www.ndwl.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ndwl.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com